วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ

Go to content

Main menu:

Welcome To... K-BAC

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและอาจารย์
  • เข้าร่วมอบรม หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์ กับ ประเทศไทย"ด้วยสำนักงานเขตประเวศร่วม กับ หน่วยเฉพาะกิจ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 จัดอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 เพื่อสร้างจิตสำนึกในความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศไทย
     แปลอักษร "เพื่อพ่อหลวง"
กิจกรรม "รับใบประกาศ ปี 62"
เลือก"คณะกรรมการ นักเรียน นักศึกษา"


กิจกรรม "ไหว้ครู"


กิจกรรม "รับน้อง"


กิจกรรม "ละลายพฤติกรรม"

 

 

 

 
Back to content | Back to main menu