เพลงมารช์

Go to content

Main menu:

เกี่ยวกับวิทยาลัย
คำร้อง : ผอ. อุทัย ภาสอน
ทำนอง: ศรายุทธ สุปัญโญ

ขับร้อง : ผอ. ลลิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา และคณะ

(ร้องหมู่)*****เกษมสันต์บริหารธุรกิจ
เราเหล่าศิษย์สีม่วงเหลืองต่างชื่นชม
ความรู้ดีมีคุณธรรมนำสังคม
เราทุกคนร่วมสร้างสมคุณความดี
(เดี่ยวหญิง)   สถาบันเคียงสวนหลวงที่ร่มเย็น
เรียนรู้เน้นทักษะเยี่ยมเปี่ยมศักดิ์ศรี
(หมู่หญิง)   เป็นผู้นำนำสังคมคงความดี
สร้างไมตรีสร้างชุมชนสร้างคนจริง
(เดี่ยวชาย)   ราชพฤกษ์เหลืองอร่ามแสนงามยิ่ง
สัญลักษณ์แทนทุกสิ่งที่เหมาะสม
(หมู่ชาย)   ศิษย์ม่วงเหลืองโดดเด่นในสังคม
ค่านิยมล้ำเลิศน่าเชิดชู
(ร้องหมู่)*****
(เดี่ยวหญิง)   แหล่งศึกษา สั่งสอนศิษย์ ให้รอบรู้
กตัญญู มีวินัย ขยันอดทน
(หมู่หญิง)   สมเป็น ผู้ทรงค่า น่าชื่นชม
เพื่อสังคม เราเพาะบ่ม ภูมิปัญญา
(เดี่ยวชาย)   มีภูมิรู้ ภูมิธรรม นำชีวิต
เหล่าผองศิษย์ รู้รัก สมัครสมาน
(หมู่ชาย)   ลูกเคแบค พร้อมสร้างชื่อ ให้ตระการ
นานเท่านาน ตรึงใจศิษย์ นิจนิรันดร์
(ร้องหมู่)***** 
 
Back to content | Back to main menu