ร่วมงานกับเรา

Go to content

Main menu:

เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งงาน ดังนี้

1. แม่บ้าน ประจำวิทยาลัย
คุณสมบัติ 
- เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีความขยัน อดทน
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
สนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง ที่วิทยาลัยฯ เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-328-0943 ต่อ 4 ฝ่ายบุคคล

2. อาจารย์ผู้สอน ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ 
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีวุฒิปริญญาตรี (ในสาขาเอกด้านคอมพิวเตอร์)
- สามารถทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
- เงินเดือน 15,000 บาท
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
สนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง ที่วิทยาลัยฯ เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-328-0943 ต่อ 4 ฝ่ายบุคคล

3. อาจารย์ผู้สอน ประจำสาขาวิชาบัญชี 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ 
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีวุฒิปริญญาตรี (ในสาขาเอกด้านการบัญชี)
- สามารถทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
- เงินเดือน 15,000 บาท
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
สนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง ที่วิทยาลัยฯ เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-328-0943 ต่อ 4 ฝ่ายบุคคล

4. อาจารย์ผู้สอน ประจำสาขาวิชาการตลาด 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ 
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีวุฒิปริญญาตรี (ในสาขาเอกด้านการตลาด)
- สามารถทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
- เงินเดือน 15,000 บาท
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
สนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง ที่วิทยาลัยฯ เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-328-0943 ต่อ 4 ฝ่ายบุคคล

5. อาจารย์ผู้สอน ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ 
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีวุฒิปริญญาตรี (ในสาขาเอกด้านการการท่องเที่ยว)
- สามารถทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
- เงินเดือน 15,000 บาท
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
สนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง ที่วิทยาลัยฯ เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-328-0943 ต่อ 4 ฝ่ายบุคคล

6. อาจารย์ผู้สอน ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ 
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีวุฒิปริญญาตรี (ในสาขาเอกด้านภาษาอังกฤษ)
- สามารถทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
- เงินเดือน 15,000 บาท
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
สนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง ที่วิทยาลัยฯ เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-328-0943 ต่อ 4 ฝ่ายบุคคล

 
Back to content | Back to main menu