สาขาการตลาด

Go to content

Main menu:

ข้อมูลหน่วยงาน > ข้อมูลบุคลากร


นางสาวสุภาวดี   ประทุมวัน
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

ผู้ช่วย ผดุงเกียรติ   จุมมณีย์
อาจารย์สาขาวิชาการตลาด

นายปายาส   ทองแดง
อาจารย์สาขาวิชาการตลาด
นายรชต จันทะบูรณ์
อาจารย์สาขาวิชาการตลาด


นางสาวอัจจิมา   คำยวง
อาจารย์สาขาวิชาการตลาด
 
Back to content | Back to main menu