วิธีการเพาะเห็ดปลวก

Go to content

Main menu:

เห็ดโคน หรือที่เรียก เห็ดปลวก 
        เป็นเห็ดป่าที่มีราคาสูง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีวิธีเพาะได้ ซึ่งต้องออกเก็บในป่าตามธรรมชาติเท่านั้น ประกอบกับเป็นเห็ดที่ขึ้นได้ในบางจังหวัดที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมถึงจะออกได้เพียงในช่วงฤดูฝนราวเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม แต่มีช่วงดอกสั้นเพียงไม่กี่วันเท่านั้น
ลักษณะทั่วไปของเห็ดโคน
        ลักษณะโดยทั่วไปของเห็ดโคนจะมีหมวกดอกมีรูปทรงกระทะคว่ำ หรือ คล้ายร่ม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2-30 เซนติเมตร ขึ้นกับความสมบูรณ์ของดอกเห็ด สีของหมวกดอกมีตั้งแต่สีน้ำตาลปนดำ สีน้ำตาลปนแดง หรือสีน้ำตาล ส่วนปลายยอดของหมวกดอกมีลักษณะหลายแบบ มีทั้งแบบปลายแหลม และปลายมน แต่ส่วนใหญ่ในไทยมักพบแบบปลายแหลม เพราะเหมาะสำหรับการแทงโผล่ขึ้นมาเหนือดิน ผิวดอกเห็ดอาจเรียบหรือมีรอยย่น เนื้อเยื่อดอกภายในมีสีขาว ครีบดอกใต้หมวกมีลักษณะเป็นแผ่นบางสีขาวทำหน้าที่สร้างสปอร์ และเมื่อดอกบานเต็มที่ หมวกเห็ดด้านบนจะมีรอยแตกยาวเข้าถึงกลางดอก (ศจิษฐา ประเสริฐกุล, 2547)

สรรพคุณเห็ดโคน
รายงานทางการแพทย์ของ Appetorgbor และคณะ กล่าวถึงสรรพคุณของเห็ดโคนสำหรับการรักษาโรคต่างๆ ได้แก่
  • โรคความดันโลหิตต่ำ (Low pressure),
  • โรครูมาตอยด์ (Rheumatism),
  • โรคขาดสารอาหารในเด็กที่เรียกว่า ควาชิวากอร์ (Kwashiorkor)
  • โรคอ้วน (Obesty)
  • โรคท้องเสีย (Diarrhea) และอาการท้องผูก (Purgative)

วิธีเพาะเห็ดโคน
ถึงแม้ว่าเห็ดโคนจะไม่สามารถเพาะก้อนเชื้อได้ แต่ก็มีเกษตรกรบางรายที่ใช้เทคนิคเลียนแบบธรรมชาติที่อาศัยเชื้อมาจากจอมปลวก ซึ่งบางครั้งอาจไม่ได้ผลหรืออาจได้ผล หากเกิดสภาวะที่เหมาะสม ซึ่งยังมิได้ถูกพิสูจน์ให้แน่ชัด

การเพาะเห็ดโคนจากเชื้อรังปลวก
  • เตรียมวัสดุเพาะ ได้แก่ ดินเหนียวหรือดินรังปลวก ผสมกับ ขี้เลื่อยหมัก (หมักนาน 1-3 เดือน) อัตราส่วน 3:1
  • นำรังปลวกที่มีเส้นใยราสีขาวมาบดเป็นก้อน คลุกผสมกับวัสดุเพาะ บรรจุใส่ถุงเปิด แล้วเก็บในที่ร่มหรือโรงเรือน หรืออาจทำเป็นกองในหลุมดินภายใต้โรงเรือน และให้รดน้ำให้ชุ่มทุกวัน
  • การเพาะ ควรเพาะในช่วงกลาง-ปลายฤดูฝน เพื่อให้มีอุณหภูมิที่ใกล้เคียง และที่สำคัญในช่วงนั้น รังปลวกจะเริ่มเกิดเส้นใยของเชื้อเห็ดแล้ว ทั้งนี้ อาจใช้วิธีเลี้ยงรังปลวกเพื่อให้เกิดดอกเห็ด แต่เป็นวิธีที่ค่อนข้างยุงยาก และมีโอกาสเกิดดอกเห็ดน้อยมาก

 
Back to content | Back to main menu